برگزاری مسابقات والیبال جام رمضان در بانه وره

 

در چند شب اخیر مسابقات والیبال جام رمضان با مدیریت هیات ورزشی بانه وره در زمین والیبال تازه ساخت شهر, در حال انجام است که شامل شش تیم «میگوره»، «اتحاد»، «ریاوکو»،«محمدی»، «نوجوانان» و «الف بانه وره» می باشد.

داوری مسابقات را وزیر کریمی و حسیم فتحی عهده دار می باشند.