شهردار بانه وره جناب آقای یوسفی؛ از اجرای پروژه‌ی خط کشی (ممتد و مقطع) خیابانهای سطح شهر خبر داد. به گزارش ده نگی بانه وره، آقای یوسفی همچنین اظهار داشتند با توجه به این که خط کشی معابر نقش بسزایی در کاهش سوانح رانندگی و ایمنی شهروندان دارد بدین منظور طرح خط کشی معابر شهری برای ارتقای سلامت و رفاه حال همشهریان انجام شد. شهردار بانه وره هدف از انجام خط کشی معابر سطح شهر را فراهم آوردن محوری قابل رویت در طول شبانه روز و تسهیل در امر عبور و مرور رانندگان در معابر دانست.