گوشه‌ای از زیبایی‌های شهر بانه‌وره و اطراف آن / عکاس: سیروس پیرویسی

گوشه‌ای از زیبایی‌های شهر بانه‌وره و اطراف آن / عکاس: سیروس پیرویسی

گوشه‌ای از زیبایی‌های شهر بانه‌وره و اطراف آن

عکاس: سیروس پیرویسی9

غار سنگی حسین کوهکن - عکاس:‌سیروس پیرویسی

غار سنگی حسین کوهکن – عکاس:‌سیروس پیرویسی

تصاویری از شهر بانه‌وره و اطراف آن - عکاس: سیروس پیرویسی

تصاویری از شهر بانه‌وره و اطراف آن – عکاس: سیروس پیرویسی

تصاویری از شهر بانه‌وره و اطراف آن - عکاس: سیروس پیرویسی

تصاویری از شهر بانه‌وره و اطراف آن – عکاس: سیروس پیرویسی

تصاویری از شهر بانه‌وره و اطراف آن - عکاس: سیروس پیرویسی

تصاویری از شهر بانه‌وره و اطراف آن – عکاس: سیروس پیرویسی

تصاویری از شهر بانه‌وره و اطراف آن - عکاس: سیروس پیرویسی

تصاویری از شهر بانه‌وره و اطراف آن – عکاس: سیروس پیرویسی

تصاویری از شهر بانه‌وره و اطراف آن: مسجد جامع بانه‌وره - عکاس: سیروس پیرویسی

تصاویری از شهر بانه‌وره و اطراف آن: مسجد جامع بانه‌وره – © عکاس: سیروس پیرویسی

تصاویری از شهر بانه‌وره و اطراف آن - عکاس: سیروس پیرویسی

تصاویری از شهر بانه‌وره و اطراف آن – عکاس: سیروس پیرویسی

تصاویری از شهر بانه‌وره و اطراف آن: قسمت غربی آن - عکاس: سیروس پیرویسی

تصاویری از شهر بانه‌وره و اطراف آن: قسمت غربی آن – عکاس: سیروس پیرویسی

تصاویری از شهر بانه‌وره و اطراف آن: قسمت غرب و شمال غربی آن - عکاس: سیروس پیرویسی

تصاویری از شهر بانه‌وره و اطراف آن: قسمت غرب و شمال غربی آن – عکاس: سیروس پیرویسی

تصاویری از شهر بانه‌وره و اطراف آن - عکاس: سیروس پیرویسی

تصاویری از شهر بانه‌وره و اطراف آن – عکاس: سیروس پیرویسی

تصاویری از شهر بانه‌وره و اطراف آن: منطقه‌ی توریستی (گردشگری) میگوره - عکاس: سیروس پیرویسی

تصاویری از شهر بانه‌وره و اطراف آن: منطقه‌ی توریستی (گردشگری) میگوره – عکاس: سیروس پیرویسی

تصاویری از شهر بانه‌وره و اطراف آن: کوه شاهو - عکاس: سیروس پیرویسی

تصاویری از شهر بانه‌وره و اطراف آن: کوه شاهو – عکاس: سیروس پیرویسی

تصاویری از شهر بانه‌وره و اطراف آن - عکاس: سیروس پیرویسی

تصاویری از شهر بانه‌وره و اطراف آن – عکاس: سیروس پیرویسی

تصاویری از شهر بانه‌وره و اطراف آن - عکاس: سیروس پیرویسی

تصاویری از شهر بانه‌وره و اطراف آن – عکاس: سیروس پیرویسی

3از تمامی دوستانی که عکس، تصاویر و ویدئوهای زیبا، جذاب و دیدنی از مناطق زیبای اورامانات علی‌الخصوص بانه‌وره و حومه (دهستان شیوه‌سر (بانه‌وره)؛ بله‌ای، آریت، میرعبدولی، لاران علیا، لاران سفلی، مزیدی و سریاس و میوان و…) دارند، دعوت به عمل آورده می‌شود که آن‌ها را برای ما بفرستند تا با نام و مشخصات خود، در وب‌سایت ده‌نگی بانه‌وره منتشر شوند.

برای ارتباط با ما می‌توانید

از طریق صفحه‌ی تماس با ما

یا ایمیل info@dangibanevreh.com

و یا تلگرام https://telegram.me/ISmailSharifi

استفاده نمائید.3