فهرست نمایندگان ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی ایران در حوزه انتخابیه اورامانات:

مجلس دهم اورامانات؛ از مجموع ۳۸ نفر، ۲۴ نفر تأیید صلاحیت، ۱۰ نفر احراز صلاحیت، ۳ نفر انصرافی

انتخابات مجلس در اورامانات

 دورهٔ اول:
۱. احمد بهرامی، فرزند مصطفی، متولد ۱۳۲۹ در پاوه
کل آراء: ۳۴٬۲۱۳ | تعداد آراء: ۱۷٬۷۸۰ | درصد آراء: ۵۲٫۰۰

دورهٔ دوم:
۲. رحمان رحیمی، فرزند هدایت، متولد ۱۳۳۰ در پاوه
کل آراء: ۳۵٬۲۹۸ | تعداد آراء: ۱۸٬۹۵۰ | درصد آراء: ۵۳٫۷۰

دورهٔ سوم:
۳. علی‌محمد باباخاص، فرزند محمدعلی، متولد ۱۳۳۳ در پاوه
کل آراء: ۴۷٬۹۴۱ | تعداد آراء: ۱۸٬۶۷۲ | درصد آراء: ۳۸٫۹۰

دورهٔ چهارم:
۴. سید فتح‌الله حسینی، فرزند حسن، متولد ۱۳۴۰ در جوانرود
کل آراء: ۴۹٫۹۱۸ | تعداد آراء: ۲۴٬۶۱۶ | درصد آراء: ۴۹٫۳۰

دورهٔ پنجم:
۵. محمدرئوف قادری، فرزند محمد، متولد ۱۳۴۲ در روانسر
کل آراء: ۷۷٬۳۷۵ | تعداد آراء: ۳۳٬۰۹۲ | درصد آراء: ۴۲٫۷۰

دورهٔ ششم:
۶. مصطفی محمدی، فرزند احمد، متولد ۱۳۴۱ در جوانرود
کل آراء: ۶۳٬۱۰۲ | تعداد آراء: ۳۴٬۳۹۷ | درصد آراء: ۵۴٬۵۰

دورهٔ هفتم:
۷. مصطفی محمدی، فرزند احمد، متولد ۱۳۴۱ در جوانرود
کل آراء: ۹۵٬۴۰۹ | تعداد آراء: ۲۹٬۳۴۰ | درصد آراء: ۳۰٫۷۵

دورهٔ هشتم:
۸. سید فتح‌الله حسینی، فرزند حسن، متولد ۱۳۴۰ در جوانرود
کل آراء:۷۹٬۲۵۸ | تعداد آراء: ۳۱٬۵۶۷ | درصد آراء: ۳۹٫۸۲

 دورهٔ نهم:
۹. نعمت‌الله منوچهری، فرزند توفیق، متولد ۱۳۴۱ در جوانرود
کل آراء: ۸۲٬۸۱۴ | تعداد آراء: ۲۱٬۶۰۲ | درصد آراء: ۲۹٫۸۰

منبع: وبگاه مجلس شورای اسلامی
http://www.Parliran.ir

گردآوری و تنظیم اختصاصی: وب‌گاه خبری ده‌نگی بانه‌وره
http://DangiBanevreh.com