وب‌گاه خبری ده‌نگی بانه‌وره: با رسیدن به سن تکلیف دانش‌آموزان دبستان دخترانه حضرت سمیه بانه‌وره جشن عبادت برگزار کردند.
به مناسبت به سن تکلیف رسیدن، دانش‌آموزان دبستان حضرت سمیه بانه‌وره، جشن عبادت برگزار نمودند

به مناسبت به سن تکلیف رسیدن، دانش‌آموزان دبستان حضرت سمیه بانه‌وره، جشن عبادت برگزار نمودند

به گزارش ده‌نگی بانه‌وره به نقل از روابط عمومی اداره آموزش و پرورش منطقه باینگان، دانش‌آموزان دبستان حضرت سمیه بانه وره جشن عبادت برگزار کردند.

سلطنت فرهادی مدیر این آموزشگاه گفت : جشن عبادت و رسیدن به سن تکلیف برای دانش آموزان پایه سوم برگزار شده است. فرهادی گفت: در این آیین معنوی هدایایی به رسم یادبود به دانش آموزان نیز اهداء می‌گردد.

به مناسبت به سن تکلیف رسیدن، دانش‌آموزان دبستان حضرت سمیه بانه‌وره، جشن عبادت برگزار نمودند

به مناسبت به سن تکلیف رسیدن، دانش‌آموزان دبستان حضرت سمیه بانه‌وره، جشن عبادت برگزار نمودند

به مناسبت به سن تکلیف رسیدن، دانش‌آموزان دبستان حضرت سمیه بانه‌وره، جشن عبادت برگزار نمودند

به مناسبت به سن تکلیف رسیدن، دانش‌آموزان دبستان حضرت سمیه بانه‌وره، جشن عبادت برگزار نمودند

به مناسبت به سن تکلیف رسیدن، دانش‌آموزان دبستان حضرت سمیه بانه‌وره، جشن عبادت برگزار نمودند

به مناسبت به سن تکلیف رسیدن، دانش‌آموزان دبستان حضرت سمیه بانه‌وره، جشن عبادت برگزار نمودند

به مناسبت به سن تکلیف رسیدن، دانش‌آموزان دبستان حضرت سمیه بانه‌وره، جشن عبادت برگزار نمودند

به مناسبت به سن تکلیف رسیدن، دانش‌آموزان دبستان حضرت سمیه بانه‌وره، جشن عبادت برگزار نمودند

به مناسبت به سن تکلیف رسیدن، دانش‌آموزان دبستان حضرت سمیه بانه‌وره، جشن عبادت برگزار نمودند

به مناسبت به سن تکلیف رسیدن، دانش‌آموزان دبستان حضرت سمیه بانه‌وره، جشن عبادت برگزار نمودند