پاکسازی مسیل بانه وره

پاکسازی مسیل بانه وره

 

در پی بارندگی های گذشته و ازدیاد آب های جاری منتهی به بانه وره در روز یکشنبه مورخه ۱۳۹۵/۱/۲۲ شهرداری بانه وره اقدام به پاکسازی مسیل داخلی شهر از مسجد صلاح الدین تا مسجد محمد رسول الله نمود.

فاروق میرزائی از کارکنان شهرداری بانه وره اظهار داشت که در این عمل مقدار دو وانت سایپا از سنگ و سنگلاخ های موجود در مسیل خارج گشته و به زباله دانی نزدیک روستای سریاس منتقل گردید به غیر از این مقدار زیادی از خاشاک جمع گشته در مسیر آب را؛ آزاد نموده که در نتیجه باعث زیبایی و پاکی هر چه بیشتر محیط داخلی شهر گشت.

 پاکسازی مسیل بانه وره

پاکسازی مسیل بانه وره

پاکسازی مسیل بانه وره پاکسازی مسیل بانه وره پاکسازی مسیل بانه وره