گزارش تصویری:
دومین همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی شهر بانه‌وره با شعار «غلبه بر دیابت با تحرک و تغذیه سالم»

به گزارش وب‌سایت خبری دنگی بانه‌وره؛ همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی با حضور پرشور بیش از هفتصدنفر از شهروندان بانه‌وره‌ای و با شعار «غلبه بر دیابت با تحرک و تغذیه سالم» و به مناسبت سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر از محل شبکه آب شهر بانه‌وره (باغات نورول) تا تفرجگاه سیاحتی میرگ در چندصدمتری جنوب شرقی بانه‌وره (در چند کیلومتری منطقه گردشگری میگوره) برگزار شد.

در این همایش، جوانان و نوجوانان با حضور چشمگیر به همراه پدران و مادران خود، در فضایی بانشاط مسافت یک کیلومتری مسیر پیاده‌روی را طی کردند.

جعفر میرانی بهورز خانه بهداشت بانه‌وره به بیان نکاتی در مورد پیشگیری و درمان دیابت به سخنرانی برای شرکت‌کنندگان در این پیاده‌روی پرداختند. ایشان افزودند: غلبه بر دیابت با انجام ورزش و تحرک بدنی لازم تأثیر بسزایی داشته و بر انجام ورزش و داشتن تحرک بدنی تاکید کردند.

گفتنی‌است که در پایان به پنجاه‌ نفر از شرکت‌کنندگان، جوایز نقدی به ارزش بیش از ده میلیون ریال کارت هدیه، به قید قرعه اهداء شد.

در پایان مسئولان اجرایی همایش از همکاری و همراهی شهرداری و‌ شورای شهر بانه‌وره٬ بخشداری باینگان٬ اداره ورزش و جوانان پاوه٬ آموزش و پرورش منطقه باینگان٬ پایگاه بسیج شهید بهزادی بانه‌وره٬ کمیته امداد امام خمینی منطقه باینگان٬ صندوق کارآفرینی امید٬ اداره برق شهرستان پاوه٬ تشکر و قدردانی کردند.

گزارش تصویری
عکاس: اسماعیل شریفی

گزارش تصویری: دومین همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی شهر بانه‌وره با شعار «غلبه بر دیابت با تحرک و تغذیه سالم»

گزارش تصویری:
دومین همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی شهر بانه‌وره با شعار «غلبه بر دیابت با تحرک و تغذیه سالم»

گزارش تصویری: دومین همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی شهر بانه‌وره با شعار «غلبه بر دیابت با تحرک و تغذیه سالم»

گزارش تصویری:
دومین همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی شهر بانه‌وره با شعار «غلبه بر دیابت با تحرک و تغذیه سالم»

گزارش تصویری: دومین همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی شهر بانه‌وره با شعار «غلبه بر دیابت با تحرک و تغذیه سالم»

گزارش تصویری:
دومین همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی شهر بانه‌وره با شعار «غلبه بر دیابت با تحرک و تغذیه سالم»

گزارش تصویری: دومین همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی شهر بانه‌وره با شعار «غلبه بر دیابت با تحرک و تغذیه سالم»

گزارش تصویری:
دومین همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی شهر بانه‌وره با شعار «غلبه بر دیابت با تحرک و تغذیه سالم»

گزارش تصویری: دومین همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی شهر بانه‌وره با شعار «غلبه بر دیابت با تحرک و تغذیه سالم»

گزارش تصویری:
دومین همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی شهر بانه‌وره با شعار «غلبه بر دیابت با تحرک و تغذیه سالم»

گزارش تصویری: دومین همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی شهر بانه‌وره با شعار «غلبه بر دیابت با تحرک و تغذیه سالم»

گزارش تصویری:
دومین همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی شهر بانه‌وره با شعار «غلبه بر دیابت با تحرک و تغذیه سالم»

گزارش تصویری: دومین همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی شهر بانه‌وره با شعار «غلبه بر دیابت با تحرک و تغذیه سالم»

گزارش تصویری:
دومین همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی شهر بانه‌وره با شعار «غلبه بر دیابت با تحرک و تغذیه سالم»

گزارش تصویری: دومین همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی شهر بانه‌وره با شعار «غلبه بر دیابت با تحرک و تغذیه سالم»

گزارش تصویری:
دومین همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی شهر بانه‌وره با شعار «غلبه بر دیابت با تحرک و تغذیه سالم»

گزارش تصویری: دومین همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی شهر بانه‌وره با شعار «غلبه بر دیابت با تحرک و تغذیه سالم»

گزارش تصویری:
دومین همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی شهر بانه‌وره با شعار «غلبه بر دیابت با تحرک و تغذیه سالم»

گزارش تصویری: دومین همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی شهر بانه‌وره با شعار «غلبه بر دیابت با تحرک و تغذیه سالم»

گزارش تصویری:
دومین همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی شهر بانه‌وره با شعار «غلبه بر دیابت با تحرک و تغذیه سالم»

گزارش تصویری: دومین همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی شهر بانه‌وره با شعار «غلبه بر دیابت با تحرک و تغذیه سالم»

گزارش تصویری:
دومین همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی شهر بانه‌وره با شعار «غلبه بر دیابت با تحرک و تغذیه سالم»