پیام قدردانی مردم بانه‌وره از زحمات جناب «قادر شاهرخی» در راه آبادانی این شهر…

وب‌سایت خبری ده‌نگی بانه‌وره؛ در هر منطقه هرکس به فراخور توش و توان خود اگر سنگی برنهد در اعتلای و ترقی فرهنگ آنجا سودمند بوده است و از همه مهمتر این رشد و ترقی بسته به وجود کسانی است که در این مسیر آغازگر و قراردهنده اولین و شاید بزرگترین سنگ در راه این امر بی‌بدیل‌اند. اجر زحمات این بزرگان نزد خدا محفوظ و نزد خلق وی در هر زمان جلوه خواهد نمود.

کاک قادر شاهرخی

کاک قادر شاهرخی

اکنون شهر بانه‌وره نیز در آغاز راه است و نیازمند کسانی که این چنین مردانه گام در میانه میدان نهند و با عزمی جازم در راه سازندگی و ترقی آن کمر همّت بسته باشند. پس ما اهل بانه وره و به ویژه جوانان این شهر به احترام یکی از این آغازگران به پا می‌خیزیم و زحمات وی را ارج می‌نهیم. سپاس و درود بی‌پایان خود را خدمت جناب آقای «قادر شاهرخی» گرامی بابت تمامی زحماتی که در حق شهر بانه وره انجام داده‌اند عرض می‌نماییم.

از طرف جمعی از جوانان شهر  بانه‌وره

نمایی از سالن اجتماعات شهر بانه‌وره جنب مسجد نور که به همت حاجی عبدالقادر شاهرخی ساخته شد --- © عکس: شهرام محمودی

نمایی از سالن اجتماعات شهر بانه‌وره جنب مسجد نور که به همت حاجی قادر شاهرخی ساخته شد — © عکس: شهرام محمودی