خالو حسین کوهکن، بزرگمردی که نام هورامان را در بلندای آسمان ایران، برای همیشه برافراشت / محمدفاروق یوسفی

نقاشی خالو حسین کوهکن از کاک شاهو از سقز

نقاشی خالو حسین کوهکن اثری «کاک شاهو» از سقز

وب‌سایت خبری ده‌نگی بانه‌وره به نقل از پایگاه تحلیلی-خبری پاوه‌پرس؛ انسان موجودی است ناشناخته، شاید به همین جهت است که عظمت هستی در خلقت آدمی خلاصه می‌شود، آدمی که هر احدی از آن با دیگری‌اش تفاوت‌های آشکار و نهان در خود دارد.

زمانی آن را چون غرش شیر کوهستان پرانرژی و باهیبت می‌بینم و زمانی دیگر ناتوان بر بستر بیماری آرامیده است تا اراده حق تعالی چه تدبیری را برایش رقم زند.

زمانی تیشه به دست بر سینه‌ی سنگی سخت چنان می‌کوبد که از آن دالان‌ها و اتاقک‌هایی را خلق می‌نماید که ما آن را تحسین‌ها کرده‌ایم و می‌کنیم و بر آن اراده‌های پولادین، درودها نثار می‌نمائیم…

سخن از سرگذشت اسطوره‌ی هورامان است، آن نیز کسی جزء خالو حسین کوهکن نیست، مردی که با یک عصا و یک پا آواره کوه و دمن گردید تا کلنگ بدست به جنگ طبیعت برود و مرارت‌ها را بر جان بخرد تا همیشه در خاطره‌ها باقی بماند.

مجسمهٔ خالو حسین کوهکن - Hossein Kohkan - Statue

مجسمهٔ خالو حسین کوهکن، ساخته بشیر ناصری –
Hossein Kohkan – Statue

اینک آرامشی قبل از طوفان در وجود فرهاد زمان مشهود است، کافی است تا خبری از این اتاقک نمور بیرون رود و صدها و بلکه هزاران نفر را به تأسف و… وادارد.

این نیز سرگذشت آدمی است و همین‌هاست که رمز و رازهایش را بسیار نموده است، خالو حسین سرنوشت‌اش اینک به دست تقدیر است، اما آنچه که خود بر آن نقش داشته در واقع رنگین است و صدالبته سبب تفاوت و تمایز بوده است.

شاید چرخه‌ی حیات فرهاد زمان دیگری را به چشم خود نبیند، اما اثرش همچنان در تاریخ می‌ماند و رساتر از هر صدایی مرارت‌های زندگی‌اش را فریاد می‌زند…

کتاب‌ها از فعل ماندگارش به رشته‌ی تحریر درمی‌آید و خانه‌اش موزه عشاق می‌گردد.. اما اینک هم‌چنان ساکت و تنها در گوشه‌ای آرامیده است…. این هم از رمز و رازهای انسان است….

متأثر از هر زمان به زیارت یکی از مردان ِ مرد روزگار رفتیم تا به نمایندگی از مردم پاوه خضوع و خشوع خویش را در قبال اراده مرد آهنین دیارمان داشته باشیم و از خدایش طلب مغفرت و آمرزش در همه حال برایش آرزو نمائیم.

این دو سطر را نگاشتیم تا شما هم در خلوت خویش به یاد بزرگ مردی باشید که عزت و افتخار را برای هر یک از ما آفریده است و با دعای خویش، نیت صاف و صادقانه‌ی خود را ره توشه‌ی آخرت‌اش نمائیم.
إن‌شاء الله

دو اثر صدرالذکر نقاشی هنرمندی بنام کاک شاهو از سقز

و دیگری نیز اثر مجسمه‌ساز مشهور پاوه‌ای استاد بشیر ناصری

عیادت جمعی از مدیران و مسئولین شهرستان پاوه از خالو حسین کوهکن

عیادت جمعی از مدیران و مسئولین شهرستان پاوه از خالو حسین کوهکن

عیادت جمعی از مدیران و مسئولین شهرستان پاوه از خالو حسین کوهکن

عیادت جمعی از مدیران و مسئولین شهرستان پاوه از خالو حسین کوهکن

عیادت جمعی از مدیران و مسئولین شهرستان پاوه از خالو حسین کوهکن

عیادت جمعی از مدیران و مسئولین شهرستان پاوه از خالو حسین کوهکن