برگزاری اولین‌روز از مراسم ختم قهرمان اورامانات حسین کوهکن در مسجد صلاح‌الدین شهر بانه‌وره

به گزارش دنگی بانه‌وره مراسم ختم مرحوم خالو حسین کوهکن بزرگمرد ایران‌زمین امروز در مسجد صلاح‌الدین ایوبی از ۸ صبح تا ۱۹ بعدازظهر برگزار شد.

بر طبق این گزارش روز دوم مراسم ختم این مرحوم فردا صبح چهارشنبه ۶ مرداد در مسجد صلاح الدین ایوبی برگزار خواهد شد.

در پایان شما به تماشای گزارش تصویری از مراسم ختم این مرحوم دعوت می‌نماییم.

برگزاری مراسم تشییع جنازه و اولین‌روز از مراسم ختم قهرمان شهیر اورامانات حسین کوهکن در مسجد صلاح‌الدین ایوبی شهر بانه‌وره

برگزاری مراسم تشییع جنازه و اولین‌روز از مراسم ختم قهرمان شهیر اورامانات حسین کوهکن در مسجد صلاح‌الدین ایوبی شهر بانه‌وره

برگزاری مراسم تشییع جنازه و اولین‌روز از مراسم ختم قهرمان شهیر اورامانات حسین کوهکن در مسجد صلاح‌الدین ایوبی شهر بانه‌وره

برگزاری مراسم تشییع جنازه و اولین‌روز از مراسم ختم قهرمان شهیر اورامانات حسین کوهکن در مسجد صلاح‌الدین ایوبی شهر بانه‌وره

برگزاری مراسم تشییع جنازه و اولین‌روز از مراسم ختم قهرمان شهیر اورامانات حسین کوهکن در مسجد صلاح‌الدین ایوبی شهر بانه‌وره

برگزاری مراسم تشییع جنازه و اولین‌روز از مراسم ختم قهرمان شهیر اورامانات حسین کوهکن در مسجد صلاح‌الدین ایوبی شهر بانه‌وره

برگزاری مراسم تشییع جنازه و اولین‌روز از مراسم ختم قهرمان شهیر اورامانات حسین کوهکن در مسجد صلاح‌الدین ایوبی شهر بانه‌وره

برگزاری مراسم تشییع جنازه و اولین‌روز از مراسم ختم قهرمان شهیر اورامانات حسین کوهکن در مسجد صلاح‌الدین ایوبی شهر بانه‌وره

برگزاری مراسم تشییع جنازه و اولین‌روز از مراسم ختم قهرمان شهیر اورامانات حسین کوهکن در مسجد صلاح‌الدین ایوبی شهر بانه‌وره

برگزاری مراسم تشییع جنازه و اولین‌روز از مراسم ختم قهرمان شهیر اورامانات حسین کوهکن در مسجد صلاح‌الدین ایوبی شهر بانه‌وره

برگزاری مراسم تشییع جنازه و اولین‌روز از مراسم ختم قهرمان شهیر اورامانات حسین کوهکن در مسجد صلاح‌الدین ایوبی شهر بانه‌وره

برگزاری مراسم تشییع جنازه و اولین‌روز از مراسم ختم قهرمان شهیر اورامانات حسین کوهکن در مسجد صلاح‌الدین ایوبی شهر بانه‌وره

برگزاری مراسم تشییع جنازه و اولین‌روز از مراسم ختم قهرمان شهیر اورامانات حسین کوهکن در مسجد صلاح‌الدین ایوبی شهر بانه‌وره

برگزاری مراسم تشییع جنازه و اولین‌روز از مراسم ختم قهرمان شهیر اورامانات حسین کوهکن در مسجد صلاح‌الدین ایوبی شهر بانه‌وره