ده‌نگی بانه‌وره

پایگاه اطلاع‌رسانی بانه‌وره و حومه

آخرین

مطالب

تاریخچه‌ی مساجد بانه‌وره (۳): مسجد نور، سومین مسجد ساخته‌شده در بانه‌وره

تاریخچه‌ی مساجد بانه‌وره (۳): مسجد نور، سومین مسجد ساخته‌شده در بانه‌وره

تاریخچه‌ی مساجد بانه‌وره (۳): مسجد نور، سومین مسجد ساخته‌شده‌ی بانه‌وره   آبادی بانه‌وره، که روزبه‌روز هرچه بیشتر بر جمعیت آن افزوده می‌شد و قبل از…

محل تبلیغات شما