ده‌نگی بانه‌وره

پایگاه اطلاع‌رسانی بانه‌وره و حومه

آخرین

مطالب

قدردانی مردم روستاهای کلور، دروله سفلی و علیا، ایمان و قین‌سخت از محمدصالح میرانی بخشدار سابق بخش کلاشی

قدردانی مردم روستاهای کلور، دروله سفلی و علیا، ایمان و قین‌سخت از محمدصالح میرانی بخشدار سابق بخش کلاشی

قدردانی مردم روستاهای کلور، دروله سفلی و علیا، ایمان و قین سخت از محمدصالح میرانی بخشدار سابق بخش کلاشی وبسایت خبری دنگی بانه‌وره؛ جمعی از اهالی…

محل تبلیغات شما