سازمان مردم نهاد سروشت بانه‌وره

سازمان مردم نهاد سروشت بانه‌وره

انجمن سبز «سروشت» در قالب NGO یا اصطلاح فارسی سمن (سازمان مردم‌نهاد) با همت عده‌ای از جوانان شهر بانه‌وره و با گرایش فعالیت زیست‌محیطی در شهر بانه وره و منطقه فعالیت آغاز خواهد کرد و به مرور با توسعه امکانات خود روند عضوگیری را تسهیل می کند و امیدوار است با حضور اعضای علاقمند برنامه‌های مفیدی در بانه وره اجرا کند. تحقق مشارکت مدنی و حضور مردم در عرصه‌های مختلف اجتماعی یگانه راه پیشرفت و توسعه انگاشته می‌شود.

تشکیل سازمان‌های مردم نهاد که به اختصار «سمن» نام گرفته‌اند یکی از مهم‌ترین شکل های حضور مردمی است کاستن از مشکلات زیست محیطی جز با آموزش مردمی و مشارکت فعال آنان امکان پذیر نیست و برداشتن گام های کوچک و عملی در این راه مستلزم شکل گیری انجمن های فعال در زمینه محیط زیست است.

«سروشت» نام انجمن نوپا و تازه بنیادی است که با هدف فرهنگ سازی، آموزش مردمی در زمینه محیط زیست و پژو هش های کاربردی و قابل استناد در بانه وره و منطقه فعالیت خود را آغاز کرده است. انجمن همراهان محیط زیست، جمعی از جوانان تحصیل کرده و علاقمند به مشارکت در زمینه آگاه سازی و فرهنگ سازی درباره مسائل و مشکلات زیست محیطی است.

این انجمن زیست محیطی در روند آتی فعالیت های خود امکانات و خدمات ذیل را در اختیار عموم قرار می دهد:

۱. آموزش عمومی در جهت بالا بردن فرهنگ زیست محیطی.

۲. تلاش جهت حفظ محیط زیست طبیعی منطقه و جلوگیری از تخریب مناطق طبیعی.

۳. گسترش، توسعه و ارتقاء سطح کیفیت طبیعت و محل زندگی انسانها.

۴. همکاری و همفکری با ارگانها و ا نجمن‌ها و سا یر موسسات علمی و تخصصی اعم از دولتی و بین‌المللی مرتبط با اهداف محیط زیست.

۵. تحقیق و مطالعه در بخش‌های منابع طبیعی و محیط زیست و ارائه راهکارهای جدید بدین‌سان از همه کسانی که به هر طریقی می‌توانند «انجمن سبز سروشت» را یاری رسانند انتظار همراهی و همیاری داریم.

 

3جدیدترین اخبار سازمان مردم نهاد «سروشت» در ده‌نگی بانه‌وره

3